Steenvlas BV

Steenvlas brengt verschillende partijen samen om uw dak te verduurzamen. Wij bespreken met onze opdrachtgever de verschillende mogelijkheden en wensen, vragen meerdere offertes op, plannen het project en organiseren de uitvoering.
Wilt u uw dak verduurzamen maar heeft u geen idee waar te beginnen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op.
Steenvlas is een bedrijf dat zich richt op het verduurzamen van daken, en daarbij spelen aannemers een belangrijke rol. Door onze jarenlange ervaring in de branche weten wij als geen ander welke aannemers het beste passen bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers. Daarom brengen wij altijd meerdere aannemers bij elkaar om samen te werken aan het verduurzamen van het dak.
Wij hechten veel waarde aan het vinden van de beste oplossing voor onze opdrachtgevers, en daarbij is het van groot belang dat we in gesprek gaan over de verschillende mogelijkheden. Daarbij kijken we niet alleen naar de technische aspecten, maar ook naar de esthetische en financiële aspecten. Zo zorgen we ervoor dat we een totaaloplossing bieden die aan alle wensen en eisen voldoet.
Het aanvragen van meerdere prijzen is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. Door meerdere offertes aan te vragen, kunnen we een goede vergelijking maken en de beste prijs-kwaliteitverhouding vinden. Dit bespaart niet alleen kosten, maar zorgt er ook voor dat onze opdrachtgevers de beste service krijgen voor hun geld.
Een goede planning is essentieel voor een succesvolle uitvoering van het project. Wij zorgen er daarom voor dat de planning altijd nauwkeurig wordt opgesteld, en dat deze aansluit bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers. Zo zorgen we ervoor dat het project binnen de gestelde termijn wordt afgerond, en dat de opdrachtgever tevreden is met het resultaat.
Wilt u uw dak verduurzamen maar heeft u geen idee waar te beginnen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Geïsoleerd dak

Het isoleren van een dak kan van binnenuit of van buitenaf. Isoleren van buiten heeft de voorkeur omdat hiermee hogere isolatiewaarden behaald kunnen worden, maar dit is niet altijd praktisch uitvoerbaar. Isoleren van binnenuit is goedkoper en gemakkelijker gerealiseerd.
Het isoleren van een dak van binnenuit wordt ook wel de “koud dak” methode genoemd. Bij deze methode wordt het isolatiemateriaal aan de binnenzijde van de dakconstructie aangebracht, tussen de balken. Deze methode kan geschikt zijn als er geen ruimte of toestemming is om aan de buitenkant van het dak te isoleren.
Het isoleren van een dak van buitenaf wordt ook wel de “warm dak” methode genoemd. Bij deze methode wordt het isolatiemateriaal aan de buitenzijde van de dakconstructie aangebracht. Soms kan dit bovenop de bestaande dakbedekking. Deze methode wordt vaak toegepast bij renovaties of dak-vervanging omdat hierbij de dakbedekking toch al vervangen moet worden. Ook kan deze methode bij nieuwbouw toegepast worden.
Welke methode het meest geschikt is, hangt af van de situatie en de eisen die gesteld worden aan de isolatie. Het is daarom aan te raden om advies in te winnen, Steenvlas kan u hierbij helpen.
Benieuwd naar wat er mogelijk is voor uw situatie? Neem gerust contact met ons op.

Sloop

Indien een dak van buiten geïsoleerd wordt of zelfs helemaal vervangen wordt dan zijn er sloopwerkzaamheden noodzakelijk. Ook kan het zijn dat er andere sloopwerkzaamheden noodzakelijk zijn voor een voorgenomen verbouwing. Steenvlas werkt hiervoor samen met meerdere partijen.
Een sloopbedrijf kan veel verschillende diensten aanbieden bij een particuliere woning, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Als het gaat om een renovatie of verbouwing, kan het sloopbedrijf verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van muren, vloeren, plafonds of andere delen van de woning. Dit moet op een veilige en verantwoorde manier gebeuren om schade aan de rest van de woning te voorkomen.
Als het gaat om een complete sloop van de woning, zal het sloopbedrijf het volledig verwijderen van het gebouw en het veilig afvoeren van het puin voor zijn rekening nemen. Dit omvat het demonteren van het dak, het verwijderen van muren, vloeren, en andere constructies.
Bij het selecteren van een sloopbedrijf is het belangrijk om te controleren of het bedrijf beschikt over de juiste certificeringen en vergunningen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het bedrijf de benodigde verzekeringen heeft om eventuele schade te dekken en dat ze veiligheidsmaatregelen nemen om ongelukken te voorkomen. Steenvlas controleert dit.
Ten slotte is het belangrijk om de kosten in overweging te nemen. De prijs kan variëren afhankelijk van de omvang van het project, de locatie en de specifieke diensten die worden geleverd. Het is altijd verstandig om meerdere offertes aan te vragen en deze te vergelijken om de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden.
Benieuwd naar wat er mogelijk is voor uw situatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Asbest

De eerste stap in het proces is het laten opmaken van een asbestinventarisatierapport. Dit dient te gebeuren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. In dit rapport staan de locaties en hoeveelheden van het aanwezige asbest. De Gemeente heeft dit rapport nodig voor de Sloopmelding, en de asbestsaneerder heeft ditzelfde rapport nodig om het asbest te mogen saneren. Op basis van de rapportage kunnen offertes worden opgevraagd bij asbestsaneerders. Hierna volgt de selectie van de saneerder en het inplannen van de sanering. De asbestsaneerder doet de sloopmelding en verwerkt de gegevens in het LAVS (Landelijk Asbest VolgSysteem). De gecertificeerde asbestsaneerder verwijdert het asbest volgens geldende wet- en regelgeving. Als de sanering klaar is, volgt een eindinspectie door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.
Het asbestverwijderingsproces bestaat uit vier stappen. Bij iedere van deze vier stappen wordt er gewerkt met andere partijen. Een gecertificeerde partij voert de asbestinventarisatie uit en wij kunnen u daarna begeleiden met de vervolgstappen.
Stap 1 – Asbestinventarisatie: Een particulier of bedrijf heeft een vermoeden op de aanwezigheid van asbest of heeft een asbestinventarisatierapport nodig voor het indienen van een sloopmelding. Om vast te stellen of er asbest aanwezig is en dit in kaart te brengen wordt een asbestinventarisatiebureau ingeschakeld. Het asbestinventarisatiebureau voert een asbestonderzoek uit en levert een asbestinventarisatierapport. Dit bureau dient gecertificeerd te zijn om dit onderzoek uit te mogen voeren. In het rapport staat de risicoklasse per asbestbron aangegeven.
Stap 2 – Sloopmelding: Het asbestinventarisatierapport wordt vervolgens gebruikt bij het indienen van een sloopmelding bij de Gemeente. Deze aanvraag kan gedaan worden door de aanvrager of door het asbestsaneringsbedrijf. Indien er haast geboden is kunnen wij dit ook verzorgen.
Stap 3 – Asbestsanering: Het betreffende asbest wordt verwijderd onder de regels van de voorgeschreven risicoklasse. Deze risicoklasse-indeling bepaalt wie de werkzaamheden moeten uitvoeren: een gecertificeerd asbestsaneerder of een deskundig bedrijf. Alleen risicoklasse 1 asbestsaneringswerkzaamheden mogen worden uitgevoerd door zowel gespecialiseerde bedrijven als ook door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Deze werkzaamheden dienen volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit te worden verricht. Risicoklasse 2 en 2A werkzaamheden mogen allen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden uitgevoerd.
Stap 4 – Eindcontrole: Na een asbestsanering dient een eindcontrole te worden uitgevoerd. Bij een risicoklasse 1 sanering mag dit worden uitgevoerd door de uitvoerende partij zelf. Bij een risicoklasse 2 of 2A sanering moet dit echter gebeuren door een asbestinspectielaboratorium. De eindinspectie gebeurt conform NEN 2990, lucht- en eindcontrole na asbestverwijdering. Het asbestinspectielaboratorium dient geaccrediteerd te zijn door de RVA. Het is gebruikelijk dat het asbestverwijderingsbedrijf deze eindcontrole organiseert voor het desbetreffende werk.
Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Zonnepanelen

Vanwege de stijgende energiekosten zijn zonnepalen in opkomst.
Is er een geschikt dak? Dan is het verstandig om zonnepanelen te laten installeren. In Nederland zijn het aantal zonuren ruimschoots voldoende om genoeg kilowatturen zelf op te wekken. Er wordt maatwerk aangeboden op basis van het beschikbare dak en de elektriciteitsbehoefte.
Voordelen van zonnepanelen zijn: een lagere energierekening, een beter energielabel op de woning, bijdragen aan de verduurzaming van Nederland, en minder afhankelijk worden van energieleveranciers.
Zonnepanelen op een particuliere woning zijn een geweldige manier om duurzame energie op te wekken en geld te besparen op de energierekening. Zonnepanelen zijn in staat om zonlicht om te zetten in elektriciteit, wat betekent dat huishoudens minder afhankelijk worden van traditionele energiebronnen.
Voordat de zonnepanelen worden geïnstalleerd, is het belangrijk om te controleren of de woning geschikt is voor zonnepanelen. Een dak dat naar het gunstig is gericht en dat niet wordt overschaduwd door bomen of andere gebouwen, is ideaal voor de installatie van zonnepanelen. Het installeren van zonnepanelen op een particuliere woning kan een investering zijn, maar de besparingen op de energierekening en de terugverdientijd maken het de moeite waard.
Het is belangrijk om een gekwalificeerde installateur te vinden om de zonnepanelen te installeren. Een professionele installateur kan de juiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen veilig en effectief worden geïnstalleerd.
Ten slotte is het belangrijk om te blijven onderhouden. Zonnepanelen hebben weinig onderhoud nodig, maar het is belangrijk om ze schoon te houden en regelmatig te controleren op eventuele problemen. Het regelmatig controleren van de prestaties van de zonnepanelen kan helpen om eventuele problemen op te lossen voordat ze ernstig worden.
Benieuwd naar wat er mogelijk is voor uw situatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Telefoonnumer 030 – 207 2351

E-mail adres info@steenvlas.nl